اخرین محصولات ثبت شده

پرسشنامه ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا

دانلود پرسشنامه با موضوع ارزيابي شايستگي مديران و رؤسا، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين

دانلود پرسشنامه با موضوع ارزيابي خلاقيت دانش آموزان توسط معلمين، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985

دانلود پرسشنامه با موضوع ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده اولسون و همکاران FACES-III 1985، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ارتباط با مدرسه (SQC)

دانلود پرسشنامه با موضوع ارتباط با مدرسه (SQC)، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه ادراک از خدا

دانلود پرسشنامه با موضوع دراک از خدا، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اختلالات خواب

دانلود پرسشنامه با موضوع اختلالات خواب، در قالب doc و در 2 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه احساس ناکامی(Entrapment)

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس ناکامی(Entrapment)، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس مثبت به همسر، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس مثبت به همسر الری و همکاران (PFQ) 1975، در قالب doc و در 4 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه احساس غربت

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس غربت، در قالب doc و در 3 صفحه قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن)

دانلود پرسشنامه با موضوع احساس خواهی (زاکرمن)، در قالب doc و در 5 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسشنامه اثربخشی سازمانی

دانلود پرسشنامه با موضوع پاثربخشی سازمانی، در قالب doc و در 3 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 12,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل