فایل های دسته بندی حقوق - صفحه 1

تحقیق موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی

دانلود تحقیق با موضوع موارد ابطال اسناد رسمی به حکم قانون، قانون ملی شدن جنگلها، زارعین صاحب اراضی نسقی،

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق موافقت نامه تريپس

دانلود تحقیق با موضوع موافقت نامه تريپس ، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه

دانلود تحقیق با موضوع قراردادهای پیمانکاری، مشکلات کارگاه، در قالب doc و در 40 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی

دانلود تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی و جریانات نقدی، در قالب doc و در 56 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم

دانلود تحقیق با موضوع ماهيت حقوقي سهم و ويژگيهاي حقوقي سهم ، در قالب doc و در 28 صفحه، قابل ویرایش

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات

دانلود تحقیق با موضوع طریقیت یا موضوعیت شیوه ی مجازات، در قالب doc و در 32 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی افراد

دانلود تحقیق با موضوع شناسایی حق فرد به شخصیت حقوقی در حقوق بین الملل، شخصیت حقوقی افراد، در قالب doc و در 35 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان

دانلود تحقیق با موضوع حمایت کیفری ماهوی از زنان قربانی خشونت، قاچاق زنان، در قالب doc و در 51 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

تحقیق حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید

دانلود تحقیق با موضوع حق شرط و صلاحیت مرجع داوری بین المللی و داوری ایکسید، در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ویرایش.

قیمت : 39,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7قبلی · بعدی