فایل های دسته بندی پیراپزشکی - صفحه 1

پاورپوینت آناتومی سیستم گوارش

خط در امتداد زائده گزیفوئید به طور عرضی رسم می شود حفره شکمی را از بخش سینه ای جدا می کند حفره شکمی شامل ناحیه شکمی و لگنی ناحیه شکمی از نظر طولی از دیافراگم شروع شده و به لگن ختم می شود و توسط حصار استخوانی محصور شده است (دنده ها، کمربند لگنی، ستون

قیمت : 35,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل