فایل های دسته بندی سایر - صفحه 1

پاورپوینت سمپاشها

پاورپوینت سمپاشها، سم پاشها انواع مختلفی دارند و مثل: الف) سمپاشهای هیدرولیک ب) سمپاش بر اساس جریان شدید هوا ج) سمپاشها بر اساس جریان شدید هوا بعلاوه محلول تحت فشار د) سمپاشهای الکترواستاتیک ﻫ) سمپاشهای با قطرات کنترل شده

قیمت : 34,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل